Zorganizowany przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną (KBP) oraz Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) „Wieczór z astronomią” odbył się 18 października 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie w godz. 16-20.

 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych Gości w imieniu Dyrektor KBP p. mgr Ewy Bukowskiej przez p. Alinę Kajewską.

Z kolei p. Zdzisław Pauter, członek zarządu RO PTMA oprowadził przybyłych po swojej autorskiej wystawie astronomicznej fotografii, która znajduje się na II piętrze KBP i można ją zwiedzać przez cały październik. Zadawano szereg pytań dotyczących techniki fotografii astronomicznej.

Następnie p. dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA przedstawił prezentację poświęconą tematowi spotkania „Co robi astronom”. Podczas prawie godzinnego wykładu omówił działalność popularyzatorską, dydaktyczną i naukową Oddziału RO PTMA. Zadawano szereg pytań dotyczących m.in. możliwości zderzenia obiektów kosmicznych z Ziemią czy aktywności Słońca.

Przybyli na spotkanie członkowie Koła Naukowego przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (SP3 z OI)  w Krotoszynie zaprezentowali dwa opracowania dotyczące fal grawitacyjnych i związanej z nimi nagrody Nobla „Nobliści” oraz sprawozdanie z ich działalności „Astronomia na Błoniach”. Opiekunowie Koła nauczyciele fizyki p. mgr Monika Dopierała i p. mgr Tomasz Bartyzel wraz z Dyrektor SP3 z OI w Krotoszynie p. mgr Mariolą Kaźmierczak kibicowali swoim uczniom. Prezentacja była wspaniała i aktualna, gdyż dotyczyła najnowszych osiągnięć w fizyce i astronomii .

W następnym punkcie p. Pauter pokazał prezentacje ze swoimi pięknymi astronomicznymi fotografiami. Ponadto p. Pauter pokazywał okoliczne krajobrazy przy pomocy lunet RO PTMA i swoich. Wiele osób po raz pierwszy obserwowało obiekty przez takie teleskopy.

Panowie Włodarczyk i Pauter otrzymali okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami.

Po 20-ej spotkanie zakończono.

Była to niewątpliwie interesująca impreza promująca astronomię w Krotoszynie i okolicznych miejscowościach. Następne podobne spotkania są planowane.

Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk,

Fot. Z. Pauter

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO