Świetliczaki kochają przyrodę i na zajęciach świetlicowych mogą rozwijać swoje pasje. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia poświęcone poznawaniu egzotycznych zwierząt. W ramach cotygodniowych zajęć tematycznych zadaniem  dzieci było stworzenie makiety zoo.

Makiety były  wykonywane  w grupach, a do ich stworzenia dzieci wykorzystywały różne surowce. Każdy zespół wybierał swojego lidera , który koordynował jego pracą.  Dzieci uczyły się współpracy, podziału obowiązków, wzajemnej komunikacji. Tygodniowy wysiłek został uwieńczony konkursem , podczas którego dzieci prezentowały swoje dzieła . I miejsce otrzymał zespół , którym kierowała Olga Sobczyńska z kl. IIIa , II miejsce przypadło grupie Aleksandry Kulińskiej, natomiast III miejsce otrzymała grupa Emilii Krawczyń z kl. IIId. W ramach nagrody każdy uczestnik konkursu otrzymał drobny upominek.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO