W poniedziałek 4 grudnia uczniowie z klas IV-tych otrzymali zaświadczenia o nadaniu im tytułu „Kustosza” zbiorów pamiątek związanych z papieżem.

Przystąpili oni bowiem do ogólnopolskiego projektu „Teczka Serdecznej Pamięci” – archiwum pamiątek papieskich, którego głównym inicjatorem jest Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II. Jego istota polega na tym, aby zgromadzić wszelkie pamiątki i eksponaty z okresu pontyfikatu papieża.

W naszej szkole projekt realizowany jest od 2014 roku pod opieką Mariusza Marzyńskiego. Szkole przyznano także certyfikat z prawem powoływania Kustoszów Zbiorów Papalii podpisany przez Prezesa Zarządu Ryszarda Zawadowskiego.

Zebrane tzw. „papalia” są przechowywane w sali poświęconej pamięci Patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II.  Najbardziej zaangażowani uczniowie, którzy włączyli się do projektu i zgromadzą najciekawsze „papalia”, otrzymają na koniec roku szkolnego ogólnopolskie legitymacje „Kustosza Zbiorów”. Podstawowym zadaniem uczniów jest przede wszystkim gromadzenie pamiątek w teczkach. W ten sposób kształtują swoją postawę patriotyczną oraz pielęgnują wartości chrześcijańskie. 

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO