W listopadzie  2017 r.  dziewiętnastu uczniów  naszej szkoły z klasy VII  i II gimnazjum brało udział w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Deutschfreund”, organizowanego w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Łowimy Talenty 2017/2018. Konkurs jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

 

Niedawno otrzymaliśmy wyniki konkursu. Dwoje uczniów naszej szkoły osiągnęło wysokie miejsca.

Uczennica Gabriela Jasiak z klasy II b gimnazjum zajęła II miejsce w województwie wielkopolskim i 111 w Polsce.

Kacper Pawlaczyk z klasy VII a zajął XIX  miejsce w województwie wielkopolskim i 396 w Polsce.

Udział w konkursie  ułatwił uczniom osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

 

dziennik lekcyjny vulcan

 

TACYNIEINNI

logo kolorowy uniwersytet

 RODO